Produkty:
  Koszyk
  Wartość zakupów: 0.00 zł
  Zarejestruj się / Zaloguj

  Regulamin

  Strona głównaRegulamin

  wielkość tekstu:A | A | A

  Regulamin  

  OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 25.01.2019

  Regulamin Sklepu internetowego sklep.sery-kozie.pl, prowadzonego przez firmę „GARBACIAK” Gospodarstwo Hodowlane Kóz Mlecznych z siedzibą we Włodowicach, ul. Robotnicza 23, 42-421 Włodowice.

  Regulamin zatwierdzony w dniu 25.01.2019,
  ogłoszony w dniu 25.01.2019,
  obowiązuje od dnia 25.01.2019.

  1. Informacje ogólne

   

  Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

   

  Sprzedawca

  Sprzedawcą jest: „GARBACIAK” Gospodarstwo Hodowlane Kóz Mlecznych z siedzibą we Włodowicach ,

  przy ulicy Robotniczej 23, 42-421 Włodowice,
  NIP: 949-002-59-56
  tel. 512 986 445 (koszt połączenia wg taryfy operatora),
  adres mailowy: biuro@sery-kozie.pl.

  Klient 

  Klientem jest pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna albo jednostka

  organizacyjna, której przepisy szczególne

   przyznają zdolność prawną. Klientem jest osoba, która dokonała Rejestracji i odwiedza Stronę internetową w celu dokonania Zamówienia w 

  Sklepie internetowym  sklep.sery-kozie.pl.

   

  Sklep Internetowy

  Sklep internetowy jest sklepem prowadzonym przez Sprzedawcę  we Włodowicach ,

  przy ulicy Robotniczej 23, 42-421 Włodowice,, w którym zamówienia Towaru składa się za pośrednictwem Strony internetowej.

   Zamówienia realizowane są na terenie Polski lub poprzez odbiór zamówienia osobiście.

  Towar

  Towarem są produkty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym, na które Klient może złożyć zamówienie.

  Administrator Danych Osobowych

  Administratorem danych osobowych jest: Marian Garbaciak  „GARBACIAK” Gospodarstwo Hodowlane Kóz Mlecznych z siedzibą we Włodowicach ,

  przy ulicy Robotniczej 23, 42-421 Włodowice,
  NIP: 949-002-59-56

  1. Rejestracja

  Oznacza zespół czynności polegających na prawidłowym wypełnieniu przez Klienta formularza rejestracji on-line znajdującego się na Stronie

  internetowej. Podczas procesu Rejestracji Klient zobowiązany jest ustalić swój indywidualny Login oraz Hasło.

  Login

  Stanowi adres mailowy Klienta podany podczas rejestracji. Wymagany jest wraz z Hasłem do złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym.

  Konto Klienta

  Oznacza utworzone podczas rejestracji indywidualne Konto Klienta, za pomocą którego dokonuje on zamówień. Funkcje zainstalowane na 

  Koncie Klienta umożliwiają mu gromadzenie informacji dotyczących dokonywanych zakupów, a także zarządzanie danymi osobowymi

  podanymi podczas rejestracji. Funkcjonalność konta zakłada również aktualizację danych osobowych Klienta.

  Zamówienie

  Oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zakupu konkretnych towarów prezentowanych na stronie Sklepu internetowego przez Klienta,

  zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

  Regulamin Sklepu internetowego sklep.sery-kozie.pl zwany dalej "Regulaminem" określa zasady składania i ewidencjonowania zamówień w Sklepie

  internetowym sklep.sery-kozie.pl, prowadzącym działalność we Włodowicach, przy ul. Robotniczej 23, pod adresem internetowym 

  www.sklep.sery-kozie.pl i realizującym dostawy na terenie Polski oraz dającym możliwość osobistego odbioru zakupów pod wyżej wymienionym adresem.

  Warunkiem złożenia zamówienia jest rejestracja Klienta.
  W przypadku rejestracji należy dodatkowo ustalić indywidualny Login i Hasło.

  Podając swoje dane podczas rejestracji Klient oświadcza, że:
   

  • podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym,
  • nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
  • zapoznał się z zapisami dokumentu „Spełnienie obowiązku informacyjnego względem RODO, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
  •  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  •  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE treść dostępna tutaj
  • dokonał świadomego wyboru i wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia złożonego w sklepie internetowym 
  • www.sklep.sery-kozie.pl  

  Sprzedawca potwierdzi za pośrednictwem poczty e-mail dokonanie przez Klienta prawidłowego procesu rejestracji.

  Czynności rejestracyjnych Klient dokonuje jednorazowo, kolejne zamówienia realizowane są na podstawie ustalonego przez Klienta Loginu i Hasła.

  Klient jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie swojego Loginu i Hasła, które powinien przechowywać w poufności i nie udostępniać

  go osobom trzecim. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Login lub Hasło Klienta znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej,

   Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z ujawnieniem

  przez Klienta Loginu lub Hasła osobom nieuprawnionym.

  III. Warunki Składania Zamówień

  Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez Sprzedającego na Stronie Internetowej www.sklep.sery-kozie.pl 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, natomiast 

  ich Realizacja odbywa się w godzinach 10.00-17.00 każdego dnia roboczego. Przy czym wysyłka prowadzona jest w poniedziałek, wtorek, środę.

  IV. Warunki sprzedaży 

  Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie kliknięcia w Koszyku końcowego przycisku potwierdzającego zakup „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

  Zamówienie Klienta realizowane jest w ilościach detalicznych, w cenach obowiązujących w dniu złożenia zamówienia uwidocznionych przy zdjęciu lub 

  opisie zamawianego produktu. Ceny produktów są cenami detalicznymi i nie zawierają podatku VAT. Ceny podane są w polskich złotych.

  W razie wystąpienia braku zamówionego Towaru albo gdy zamówiony Towar jest chwilowo niedostępny, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta

  przed realizacją Zamówienia w celu zaproponowania alternatywnego produktu lub anulowania zamówienia. W przypadku, gdy Klient nie wyrazi zgody

  na realizację Zamówienia w innej formie (w szczególności na wymianę Towaru na podobny, o zbliżonych właściwościach i cenie), Zamówienie zostanie

  anulowane lub jeśli Klient wyrazi zgodę, pomniejszone o brakujący Towar.

  Sprzedawca dostarcza zamawiany Towar Klientowi odpowiednio zabezpieczoną paczką wraz z dokumentem sprzedaży w postaci potwierdzenia zakupu lub

   faktury VAT, jeżeli Klient zażądał jej wystawienia.

  Towar sprzedawany "na wagę", ważony jest w Sklepie internetowym. Ilość zamawianego Towaru można podać z dokładnością do setnego miejsca po

  przecinku np. 0.35 kg. 

  Uwaga: Towar świeży, taki jak sery miękkie, sprzedawany jest "w kostce".

  Produkty wysyłane są w opakowaniach termicznych, dodatkowo przy zakupie produktów w okresie letnim czerwiec-sierpień przesyłki wyposażane są

  w coolery, zapewniające odpowiednią temperaturę. Collery są zwrotne, ich koszt po odesłaniu do sprzedającego odliczany jest przy kolejnym zamówieniu.

  Zamówione Towary są starannie pakowane w torby. Klient składając zamówienie ponosi stałą opłatę w wysokości za przesyłkę oraz dodatkowe coolery

   zależnie od panujących warunków atmosferycznych. Kwota ta będzie  uwzględniona w wartości koszyka.

  Dostawcą nabywanych przez Klienta Towarów jest Sprzedawca.

  Klient zobowiązuje się do odbioru Towaru i zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę ceny wraz z kosztami dostawy Towaru.

  Sprzedawca honoruje jedynie płatność osobistą bądź przedpłatę na wskazane Klientowi konto bankowe. Przesyłka zostaje przekazana do wysyłki

   po zaksięgowaniu wpłaty  klienta na koncie Dostawcy.

  V. Warunki dostawy i odbioru osobistego

  Dostawa Towarów jest realizowana jedynie dla mieszkańców na terenie Polski.

  Zakupy można odebrać osobiście bez ponoszenia dodatkowych kosztów w Gospodarstwie „GARBACIAK” znajdującym się we Włodowicach przy

  ul. Robotniczej 23, w godzinach 11-18.00, lub po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

  Koszty dostawy
   

  • Przy zakupach powyżej 500 zł przesyłka jest bezpłatna, kosztem dodatkowym są jedynie coolery w okresie letnim.

  Termin Realizacji
  Dostawy realizowane są w 24h od zaksięgowania wpłaty Klienta na Koncie Dostawcy, jedynie w dniach Poniedziałek, Wtorek, Środa oznacza to iż

   przesyłka może dotrzeć do Państwa we Wtorek, Środę lub maksymalnie w Czwartek.

  Paczki nie są nadawane w pozostałe dni tygodnia, by zminimalizować ryzyko dłuższego przechowania paczki w rozdzielni firmy doręczające (weekendy,

  święta., dni urzędowo wolne od pracy). Przed świętami, dniami urzędowo wolnymi od pracy termin realizacji wysyłki może być inny.

   

  VI. Płatności

  Zamawiający może dokonać płatności przed dostarczeniem zamówienia ( wpłatą na konto) lub przy jego odbiorze osobistym w Gospodarstwie.

  Klient ma możliwość wyboru następujących form płatności za dokonane zakupy:
  a) przy odbiorze: 

  • gotówką - zapłata należności następuje przy odbiorze zamówienia w polskich złotych;
  • kartą płatniczą - możliwa jest płatność przy odbiorze zakupów ( w Gospodarstwie) kartą płatniczą;

  b) przed dostarczeniem zamówienia, tj. on line zaraz po jego złożeniu:

  • przelewem bankowym.
   

  Sklep internetowy potwierdzi drogą mailową dokonanie Płatności na podany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej.

  VII. Postępowanie reklamacyjne

   

  Klient ma prawo zgłosić reklamację w przypadku gdy przesyłka znajdowała się w transporcie dłużej niż 72h. W takim przypadku należy zgłosić reklamację mailowo

  lub telefonicznie Sprzedawcy. Klient ma prawo złożyć reklamację nie później niż 14 dni po zakupie.

   

  Zwrot pieniędzy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu informacji o pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

  Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient, chyba że Klient zgodzi się na inny sposób zwrotu.

  W przypadku płatności za złożone zamówienie w miejscu dostawy kartą płatniczą zwrot środków następuje na rachunek bankowy Klienta,

  w miejscu dostawy lub w Gospodarstwie w formie gotówkowej. Każdorazowo dopuszczalny jest osobisty odbiór pieniędzy przez Klienta w Gospodarstwie.

  Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
   

  • dotyczących nagrań dźwiękowych lub wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po otwarciu przez Konsumenta ich oryginalnego

              opakowania;

  • towarów ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do spożycia (np. mrożonki, owoce, warzywa, mięso, wędliny, sery);
  • gdy rzecz dostarczana jest w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze

              względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  • dostarczanej prasy.

  VIII. Ochrona prywatności i ochrona danych osobowych

  Sklep internetowy sklep.sery-kozie.pl ogranicza wykorzystanie i zbieranie danych osobowych Klientów do niezbędnego minimum wymaganego do

  świadczenia usług na najwyższym poziomie jakości, w celu realizacji  usługi – zamówienia, sprzedaży i dostawy zamówionego towaru w sklepie

  internetowym na podstawie zgody Klienta.

  Administratorem danych osobowych jest:

  Marian Garbaciak  „GARBACIAK” Gospodarstwo Hodowlane Kóz Mlecznych z siedzibą we Włodowicach ,

  przy ulicy Robotniczej 23, 42-421 Włodowice,
  NIP: 949-002-59-56

   1.      Cele i podstawy przetwarzania

  Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:
  -  w celu realizacji zamówienia złożonego w sklepie internetowym www.sklep.sery-kozie.pl,  na podstawie Pani/Pana zgody

  (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
   

  2.      Zapytania dotyczące przetwarzana danych osobowych należy kierować na adres podany wyżej lub biuro@sery-kozie.pl.

  3.      Okres przetwarzania danych - Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 pełnych lat kalendarzowych od ostatniego

   logowania do sklepu internetowego sklep.sery-kozie.pl.
  4.      Odbiorcy danych - Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć dostęp podwykonawcy realizujący usługi dla Administratora danych osobowych.

  Firmy te posiadają dostęp do tych danych na podstawie umowy powierzenia z zastosowaniem klauzul poufności. Są to firmy serwisujące oprogramowanie

   i sprzęt komputerowy, kancelarie prawnicze, firmy świadczące usługi hostingu stron internetowych i sklepu internetowego.

  Administrator nie przekazuje danych osobowych swoich klientów do osób trzecich, ani żadnych organizacji międzynarodowych.


  5.      Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

   

  a)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  b)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c)      prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
  d)      prawo do przenoszenia danych,
  e)      prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  f)       prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

  podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.

  6.      Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
   

  Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do realizacji zamówienia. Nie podanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji usług przez Administratora.

  IX. Obsługa plików cookies

  Korzystając ze strony Klient wyraża zgodę na używanie plików cookies.

  X. Zabezpieczenia

  Mając na celu ochronę danych Klientów przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją witryna Sklepu internetowego zaopatrzona jest w środki

   bezpieczeństwa, określone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji

  przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące

   do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 Nr 100, poz. 1024). Sprzedawca zobowiązany jest chronić wszelkie informacje ujawnione przez Klientów

  zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych Klientów zostały w restrykcyjny sposób

  ograniczone, tak, aby informacje te nie znalazły się w rękach osób do tego niepowołanych.

  Wszelkie czynności przetwarzania są realizowane z uwzględnieniem i bezwzględnym stosowaniem wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu

  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27-04-2016.

   

  Dane osobowe Klienta przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Niego podczas rejestracji.

  XI. Kontakt

  W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, opinii i uwag można kontaktować się telefonicznie ze sklepem internetowym sklep.sery-kozie.pl

  w godzinach 11.00-16.00 od poniedziałku do piątku pod numerem 512 986 445  (koszt połączenia wg taryf operatorów) lub za pomocą formularza

  znajdującego się na stronie sklepu www.sery-kozie.pl w zakładce "Kontakt".

   

  Strona główna
  NAJSMACZNIEJSZE SERY
  NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

  Kontakt

  "GARBACIAK" Gospodarstwo Hodowlane Kóz Mlecznych
  42-421 Włodowice
  ul. Robotnicza 23
  tel: +48 512 986 445
  e-mail: sklep@sery-kozie.pl

  Najlepsze sery kozie i wyroby z mleka koziego - Włodowice, Zawiercie.

  Wersja mobilna